فراخوان سرمایه گذاری


آگهی تجدید فراخوان عمومی جذب و شناسایی سرمایه گذار

آگهی تجدید فراخوان عمومی جذب و شناسایی سرمایه گذار

فراخوان عمومی جذب و شناسایی سرمایه گذار تمدید شد

شهردار لاهیجان از فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار خبر داد

شهردار لاهیجان از فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار خبر داد

شهردار لاهیجان گفت: شهرداری لاهیجان در نظر دارد اجرای تعداد ۵ پروژه در این شهر را به روش سرمایه گذاری مشارکتی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.