اطلاعات پروژه

فراخوان

دسته بندی

سرمایه گذاری

عنوان پروژه

سرمایه گذار جامپینگ حاشیه استخر

تاریخ شروع

26 اسفند 1399 - 8:0

تاریخ پایان

25 فروردین 1400 - 12:0

موقعیت

حاشیه استخر

آورده سرمایه گذار

طراحی، ساخت و تجهیز

آورده شهرداری

زمین، و هزینه مجوز های مربوط به شهرداری

فراخوان سرمایه گذار جامپینگ حاشیه استخر

شرح پروژه

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی وتعاونیهای علاقمند به مشارکت در زمینه طراحی و اجرا که دارای تجربه کافی می باشند دعوت می نماید ، تا در هر یک از زمینه های مشارکتی اعلامی براساس ضوابط و مشخصات هر پروژه جهت دریافت اسناد رقابتی و کیفی  از روز سه شنبه  مورخ 26/12/99  لغایت روز  شنبه  مورخ  14/1/1400  به نشانی : لاهیجان – خیابان کاشانی  - دفتر  مدیریت سرمایه گذاری  شهرداری لاهیجان مراجعه نمایند . اسناد ارزیابی رقابتی و کیفی می بایست حداکثر تا پایان ساعت 12 ظهر روز  چهار شنبه   مورخ  25/1/1400 در پاکت درب بسته و مهر و موم شده تحویل دبیرخانه شهرداری لاهیجان گردد، ضمناً بازگشایی و ارزیابی پاکتها در شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری لاهیجان در روز شنبه  مورخ  28/1/1400  راس ساعت  12 ظهر در محل سالن جلسات  شهرداری  برنامه ریزی شده است .

 ردیف

عنوان پروژه

موقعیت مکانی

مساحت تقریبی عرصه-متر مربع

آورده شریک ( سرمایه گذار)

آورده شهرداری

1

شناسایی سرمایه­گذار جامپینگ حاشیه استخر

 حاشیه استخر

 

طراحی، ساخت و تجهیز

زمین، و هزینه مجوز های مربوط به شهرداری

 

 

"راهنمای شرکت در فراخوان عمومی شناسایی و جذب طرح و سرمایه گذار"

شهرداری لاهیجان به استناد مصوبه شورای شهر و شورای عالی سرمایه گذاری لاهیجان بر اساس شیوه نامه سرمایه گذاری به منظور استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی  در پروژه های مدیریت شهری در نظر دارد نسبت به مشارکت در پروژه احداث، تجهیز و بهره برداری پروژه جامپینگ حاشیه استخر به یکی از روش­های مرسوم مشارکتی اقدام نماید. در این راستا، کلیه متقاضیان ( حقیقی و حقوقی) مایل به سرمایه­گذاری در این پروژه می­توانند اسناد و مدارک خود را که در راهنمای این فراخوان و همچنین شرایط عمومی و خصوصی تشریح شده است را ارائه نمایند.

 1. لازم است کلیه اسناد فراخوان شامل شرایط عمومی و اختصاصی پروژه و پیوست­های مربوطه مطالعه شود و در صورت احراز شرایط نسبت به حضور در فراخوان اقدام نمایید. بدیهی است متقاضیانی که شرایط مندرج در این فراخوان را نداشته باشند، در فرآیند رسیدگی قرار نخواهند گرفت.
 2. مدارک درخواستی این فراخوان در دو پاکت سربسته ( الف و ب)  که در یک پاکت قرار داده شده­اند، به دبیرخانه شهرداری لاهیجان به آدرس لاهیجان، بلوار امام رضا، شهرداری لاهیجان تحویل و شماره ثبت دبیرخانه دریافت نمایید. اشخاصی که در مهلت تعیین شده موفق به دریافت شماره ثبت دبیرخانه نشوند از حضور در فراخوان منع خواهند شد و مدارک تحویلی مسترد نخواهد شد.

پاکت الف: شامل مشخصات کامل و سوابق، شناسنامه و توانمندی سرمایه­گذار( براساس جداول 1 تا 4 این اسناد) و پاکت ب: شامل طرح فنی اقتصادی پروژه مورد نظر ( براساس جدول5) است.

 • دو پاکت سربسته الف و ب  را داخل یک پاکت سربسته و مهر و موم شده قرار دهید.
 1. پس از بازگشایی پاکت الف در صورتی­که حداقل امتیاز متقاضی از 30 بیشتر باشد، پاکت ب بازگشایی خواهد شد. حداقل امتیاز پاکت ب نیز برابر 20 است. در پروژه­هایی که متقاضیان نتوانند به امتیازات پایه  مذکور دست یابند، با صلاحدید شورای عالی سرمایه­گذاری حداقل امتیاز می­تواند کاهش پیدا کند.
 2.  در هر صورت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. لازم به ذکر است نمایندگان متقاضیان حقیقی و حقوقی شرکت در فراخوان نیز با هماهنگی قبلی می­توانند در جلسه حضور یابند.

"شرایط شرکت در فراخوان عمومی شناسایی طرح و سرمایه گذار"

الف- شرایط عمومی شرکت در فراخوان:

 1. لایحه قانونی  منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی وکشوری مصوب 22/10/1337 در این فراخوان جاری و ساری است.
 2. اشخاص حقوقی و حقیقی باید علاوه بر دارا بودن کلیه توانایی­های لازم، منع قانونی برای عقد قرارداد مربوطه نداشته باشند.
 3. اشخاص حقوقی (شرکت­ها )باید دارای اساسنامه مصوب و ثبت شده باشند و اولویت با اشخاص حقوقی است که موضوع فعالیت آنها با عنوان فراخوان سرمایه گذاری و قرارداد همخوانی داشته باشد تشخیص این امر بر عهده شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری لاهیجان خواهد بود.
 4.  با توجه به اینکه تأمین مالی پروژه موضوع فراخوان از سوی سرمایه گذار خواهد بود لذا توانمندی مالی شخص متقاضی بررسی و احراز خواهد شد و متقاضی یا شرکت کننده می بایست نقدینگی و توانمندی مالی خود را به اثبات برساند و باید ملاک مالی و توانایی و صلاحیت انجام کار توسط ایشان، برای شهرداری و شواری عالی سرمایه گذاری شهرداری محرز و بلاتردید باشد. شرایط احراز در قسمت جداول امتیازدهی این راهنما ذکر شده است.
 5. چنانچه به دلایل فورس ماژور و خارج از حیطه و توان شهرداری و یا بر اساس اعلام مقامات ذیربط اجرای طرح قبل از انعقاد قرارداد به حالت تعلیق درآید و یا اصلاً منتفی گردد مراتب به نحو مقتضی و یا اعلان در سایت مربوطه به اطلاع خواهد رسید. بدیهی است صرف شرکت در فراخوان به منزله ایجاد حق برای متقاضی نخواهد بود و لازم است تشریفات قانونی مربوطه طی شود.
 6. نوع مشارکت در این فراخوان یکی از روشهای مشارکت( مشارکت مدنی، BOTو BOLT و ... )می باشد.
 7. شرایط عمومی پیمان جزءلاینفک قرارداد است.
 8. در این پروژه پیشنهادات مشترک چند متقاضی مورد قبول نخواهد بود.

 

 "شرایط اختصاصی شرکت در فراخوان پروژه شناسایی سرمایه گذار جامپینگ حاشیه استخر "

 1. مورد فراخوان عبارتست از شناسایی طرح و سرمایه گذار جهت احداث، تجهیز و بهره برداری شناسایی و جذب سرمایه گذار جامپینگ حاشیه استخر.
 2. فراخوان بر اساس استانداردها و رعایت تمامی ضوابط و آئین نامه ها و مجوز دفاتر و سازمانهای مرتبط با طرح و با تأیید شهرداری لاهیجان می باشد.
 3. شرکت کنندگان بایستی طرح توجیهی فنی-اقتصادی خود را که شامل زمانبندی، طرح فنی و معماری، هزینه سرمایه گذاری ثابت و در گردش، دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازدهی پروژه را در پاکت مربوطه (ب) قرار دهند.  بدیهی است تهیه طرح نیاز به بازدید از محل، بررسی تمام مسائل و جوانب امر و اطلاع از ضوابط جاری توسط متقاضی دارد. سرمایه گذار در ارائه طرح اقتصادی می­بایست مساحتی بین 600 تا 700 مترمربع را در نظر بگیرد. سرمایه گذار می­تواند در طرح پیشنهادی خود یک سالن کوچک ریلکس یا یک کافه کوچک نیز در نظر بگیرد.

لازم به ذکر است کلیه هزینه های سرمایه گذاری پروژه شامل ، هزینه­های قبل از بهر­ه برداری( به غیر از هزینه­های پروانه)، طراحی، محوطه سازی، احداث، تجهیز و بهره برداری به عهده سرمایه گذار بخش خصوصی ( متقاضی شرکت در این فراخوان) می باشد.

 1. سرمایه گذار باید طرح و برنامه خود و اسناد فراخوان ( عمومی و خصوصی) را پس از مهر و امضا و به همراه تمام مدارک درخواستی در پاکت­های سر بسته الف و ب در پاکت مهر و موم شده دیگری قرار داده و بر روی آن عنوان پروژه، نام، شماره تماس، و نشانی شرکت کننده، را ذکر و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 25/01/1400 به دبیرخانه شهرداری لاهیجان تحویل نماید.
 • عبارت الف و ب حتما روی پاکات ذکر شود.
 • لازم است کلیه مدارک و مستندات مربوطه به جداول را نیز در پاکت­های مربوطه قرار دهند.

دریافت فایل آگهی