اطلاعات پروژه

فراخوان

دسته بندی

سرمایه گذاری

عنوان پروژه

خیابان غذا

تاریخ شروع

26 اسفند 1399 - 8:0

تاریخ پایان

14 فروردین 1400 - 12:0

موقعیت

جنب ورزشگاه 4000 نفری

آورده سرمایه گذار

طراحی، ساخت و تجهیز

آورده شهرداری

زمین و هزینه مجوز های مربوط به شهرداری

شناسایی سرمایه گذار خیابان غذا

شرح پروژه

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی وتعاونیهای علاقمند به مشارکت در زمینه طراحی و اجرا که دارای تجربه کافی می باشند دعوت می نماید ، تا در هر یک از زمینه های مشارکتی اعلامی براساس ضوابط و مشخصات هر پروژه جهت دریافت اسناد رقابتی و کیفی  از روز سه شنبه  مورخ 26/12/99  لغایت روز  شنبه  مورخ  14/1/1400  به نشانی : لاهیجان – خیابان کاشانی  - دفتر  مدیریت سرمایه گذاری  شهرداری لاهیجان مراجعه نمایند . اسناد ارزیابی رقابتی و کیفی می بایست حداکثر تا پایان ساعت 12 ظهر روز  چهار شنبه   مورخ  25/1/1400 در پاکت درب بسته و مهر و موم شده تحویل دبیرخانه شهرداری لاهیجان گردد، ضمناً بازگشایی و ارزیابی پاکتها در شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری لاهیجان در روز شنبه  مورخ  28/1/1400  راس ساعت  12 ظهر در محل سالن جلسات  شهرداری  برنامه ریزی شده است .

 ردیف

عنوان پروژه

موقعیت مکانی

مساحت تقریبی عرصه-متر مربع

آورده شریک ( سرمایه گذار)

آورده شهرداری

1

خیابان غذا

جنب ورزشگاه 4000 نفری

2700

طراحی، ساخت و تجهیز

زمین و هزینه مجوز های مربوط به شهرداری

 

 

"راهنمای شرکت در فراخوان عمومی شناسایی جذب سرمایه گذار"

شهرداری لاهیجان به استناد مصوبه شورای شهر و شورای عالی سرمایه گذاری لاهیجان بر اساس شیوه نامه سرمایه گذاری به منظور استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی  در پروژه های مدیریت شهری در نظر دارد نسبت به مشارکت در پروژه احداث، تجهیز و بهره برداری خیابان غذا به روش BOLT اقدام نماید. در این راستا، کلیه متقاضیان ( حقیقی و حقوقی) مایل به سرمایه­گذاری در این پروژه می­توانند اسناد و مدارک خود را که در راهنمای این فراخوان و همچنین شرایط عمومی و خصوصی تشریح شده است را ارائه نمایند.

 1. لازم است کلیه اسناد فراخوان شامل شرایط عمومی و اختصاصی پروژه مطالعه شود و در صورت احراز شرایط نسبت به حضور در فراخوان اقدام نمایید. بدیهی است متقاضیانی که شرایط مندرج در این فراخوان را نداشته باشند، در فرآیند رسیدگی قرار نخواهند گرفت.
 2. مدارک درخواستی این فراخوان در دو پاکت سربسته ( الف و ب)  که در یک پاکت قرار داده شده­اند، به دبیرخانه شهرداری لاهیجان به آدرس لاهیجان، بلوار امام رضا، شهرداری لاهیجان تحویل و شماره ثبت دبیرخانه دریافت نمایید. اشخاصی که در مهلت تعیین شده موفق به دریافت شماره ثبت دبیرخانه نشوند از حضور در فراخوان منع خواهند شد و مدارک تحویلی مسترد نخواهد شد.

پاکت الف: شامل مشخصات کامل و سوابق، شناسنامه و توانمندی سرمایه­گذار( براساس جداول 1 تا 4 این اسناد) و پاکت ب: شامل پیشنهاد قیمت اجاره است.

 • دو پاکت سربسته الف و ب  را داخل یک پاکت سربسته و مهر و موم شده قرار دهید.
 1. پس از بازگشایی پاکت الف در صورتی­که حداقل امتیاز متقاضی از 30 بیشتر باشد، پاکت ب بازگشایی خواهد شد. در پروژه­هایی که متقاضیان نتوانند به امتیازات پایه  مذکور دست یابند، با صلاحدید شورای عالی سرمایه­گذاری حداقل امتیاز می­تواند کاهش پیدا کند. شورای عالی سرمایه­گذاری بر اساس محتویات پاکت ب و بر اساس بالاترین پیشنهاد اجاره اقدام به جذب سرمایه­گذار خواهد کرد. نهایتا پس از طی مراحل قانونی و انجام مذاکرات لازم جهت تامین نظر شهرداری قراردادهای لازم منقعد خواهد شد.
 2.  در هر صورت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. متقاضیان می توانند با مراجعه و یا تماس با دفتر مدیریت سرمایه گذاری از نتیجه فراخوان اطلاع حاصل نمایند. لازم به ذکر است نمایندگان متقاضیان حقیقی و حقوقی شرکت در فراخوان نیز با هماهنگی قبلی می­توانند در جلسه حضور یابند.

"شرایط شرکت در فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار"

الف- شرایط عمومی شرکت در فراخوان:

 1. لایحه قانونی  منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی وکشوری مصوب 22/10/1337 در این فراخوان جاری و ساری است.
 2. اشخاص حقوقی و حقیقی باید علاوه بر دارا بودن کلیه توانایی­های لازم، منع قانونی برای عقد قرارداد مربوطه نداشته باشند.
 3. اشخاص حقوقی (شرکت­ها )باید دارای اساسنامه مصوب و ثبت شده باشند و اولویت با اشخاص حقوقی است که موضوع فعالیت آنها با عنوان فراخوان سرمایه گذاری و قرارداد همخوانی داشته باشد تشخیص این امر بر عهده شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری لاهیجان خواهد بود.
 4.  با توجه به اینکه تأمین مالی پروژه موضوع فراخوان از سوی سرمایه گذار خواهد بود لذا توانمندی مالی شخص متقاضی بررسی و احراز خواهد شد و متقاضی یا شرکت کننده می بایست نقدینگی و توانمندی مالی خود را به اثبات برساند و باید ملاک مالی و توانایی و صلاحیت انجام کار توسط ایشان، برای شهرداری و شواری عالی سرمایه گذاری شهرداری محرز و بلاتردید باشد. شرایط احراز در قسمت جداول امتیازدهی این راهنما ذکر شده است.
 5. چنانچه به دلایل فورس ماژور و خارج از حیطه و توان شهرداری و یا بر اساس اعلام مقامات ذیربط اجرای طرح قبل از انعقاد قرارداد به حالت تعلیق درآید و یا اصلاً منتفی گردد مراتب به نحو مقتضی و یا اعلان در سایت مربوطه به اطلاع خواهد رسید. بدیهی است صرف شرکت در فراخوان به منزله ایجاد حق برای متقاضی نخواهد بود و لازم است تشریفات قانونی مربوطه طی شود.
 6. نوع مشارکت در این فراخوان یکی از روشهای مشارکت( مشارکت مدنی، BOTو BOLT و ... )می باشد.
 7. شرایط عمومی پیمان جزءلاینفک قرارداد است.
 8. در این پروژه پیشنهادات مشترک چند متقاضی مورد قبول نخواهد بود.

 "شرایط اختصاصی شرکت در فراخوان پروژه خیابان غذا "

 1. مورد فراخوان عبارتست از شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث، تجهیز و بهره برداری خیابان غذا
 2. فراخوان بر اساس استانداردها و رعایت تمامی ضوابط و آئین نامه ها و مجوز دفاتر و سازمانهای مرتبط با طرح و با تأیید شهرداری لاهیجان می باشد.
 3. سرمایه گذار می بایست موارد ذیل را مورد نظر داشته باشد:

الف: در نظر گرفتن مسائل فنی و مهندسی و استانداردهای ذیربط در خصوص احداث با توجه به ضوابط معماری و شهرسازی جهت طراحی ، احداث و بهره برداری از  پروژه

          ب: رعایت کلیه دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی کشور در مورد طراحی و اجرای پروژه ضروری می باشد.

ج: سرمایه گذار می­بایست بر اساس طرح شهرداری که خلاصه آن به پیوست آمده و جزییات آن در پرتال مدیریت سرمایه گذاری لاهیجان قرارداد عمل نماید.

حداقل اجاره در نظر گرفته

 1. با توجه به ماهیت قرارداد مورد نظر ،سرمایه گذار ملزم ومتعهد می­گردد در پایان مدت قرارداد محل انجام سرمایه گذاری را بدون هیچگونه ادعایی تخلیه و به تصرف کارفرما درآورد.
 2. کلیه هزینه های سرمایه گذاری پروژه شامل ، هزینه­های قبل از بهر­ه برداری( به غیر از هزینه­های پروانه)، طراحی، محوطه سازی، احداث، تجهیز و بهره برداری به عهده سرمایه گذار بخش خصوصی ( متقاضی شرکت در این فراخوان) می باشد.
 3. سرمایه گذار باید اجاره پیشنهادی خود و اسناد فراخوان ( عمومی و خصوصی) را پس از مهر و امضا و به همراه تمام مدارک درخواستی در پاکت­های سر بسته الف و ب در پاکت مهر و موم شده دیگری قرار داده و بر روی آن عنوان پروژه، نام، شماره تماس، و نشانی شرکت کننده ، را ذکر و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 25/01/1400 به دبیرخانه شهرداری لاهیجان تحویل نماید.
 • عبارت الف و ب حتما روی پاکات ذکر شود.

با توجه به اینکه انتخاب سرمایه­گذار بر اساس جداول 1 تا 5 این راهنما صورت خواهد گرفت، لازم است کلیه مدارک و مستندات مربوطه به جداول را نیز در پاکت­های مربوطه قرار دهند.

 

دریافت فایل آگهی