عمومی
30 آبان 1401
پروژه احداث بلوار حکیم زاده لاهیجان

شهرداری لاهیجان براساس بودجه مصوب شهرداری در نظر دارد پروژه احداث بلوار حکیم زاده لاهیجان را با برآورد اولیه به مبلغ ۸۲/۵۵۴/۰۷۱/۸۴۶ ریال واگذار نماید

مناقصه

بیشتر بخوانید: