• سازمان سرمایه گذاری شهرداری لاهیجان به عنوان سازمانی وابسته به شهرداری لاهیجان با هدف گسترش و تمرکز تمامی امور مربوط به سرمایه گذاری و جذب سرمایه و سرمایه گذاران در راستای برنامه های توسعه شهری و رونق اقتصادی شهری تاسیس شده است. اصولا فلسفه وجودی سازمان یاری گرفتن از بخش خصوصی در اموری است که بنا به شرائط بخش خصوصی (مانند منابع مالی، امکانات تکنولوژیکی، مدیریت بهینه و ….) امکان انجام امور در زمان کمتر و با کیفیت بهتر وجود خواهد داشت. لذا این سازمان در جهت افزایش بهره وری و توسعه مشارکتهای مردمی در امور اقتصادی و زیربنایی شهری تشکیل شده است.