آگهی تجدید  فراخوان عمومی جذب و شناسایی سرمایه گذار – 98

  آگهی تجدید  فراخوان عمومی جذب و شناسایی سرمایه گذار 98 فراخوان عمومی مشارکت : به استناد  بند 2 (الف ) ماده 9  شیوه نامه سرمایه گذاری  مصوب شورای اسلامی شهر لاهیجان و در اجرای بند  یکم مصوبه شماره  دوازدهم… بیشتر…