آگهی تجدید  فراخوان عمومی جذب و شناسایی سرمایه گذار – 98

  آگهی تجدید  فراخوان عمومی جذب و شناسایی سرمایه گذار 98 فراخوان عمومی مشارکت : به استناد  بند 2 (الف ) ماده 9  شیوه نامه سرمایه گذاری  مصوب شورای اسلامی شهر لاهیجان و در اجرای بند  یکم مصوبه شماره  دوازدهم… بیشتر…

آگهی تمدید فراخوان شماره 19/ 6250-مورخ 30/4/97

آگهی تمدید فراخوان شماره 19/ 6250-مورخ 30/4/97 بدینوسیله باطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم اعم از حقیقی و حقوقی و تعاونیها و … میرساند، که براساس مصوبه شماره  1 پنجمین جلسه شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری لاهیجان و برابر تقاضای متعدد… بیشتر…